Home

U kunt bij de Commissie Mijnbouwschade terecht als u vermoedt dat uw gebouw beschadigd is door mijnbouw. We adviseren u over welk loket uw schademelding kan behandelen.

Mijnbouwschade betekent schade door winning en opslag van gas en olie. Maar ook door zoutwinning, de vroegere steenkoolwinning en geothermie (aardwarmte). 

Ook behandelen wij zelf schademeldingen. Dit doen we als u schade heeft door kleine gas- en olievelden. We onderzoeken uw schade en kijken of u een schadevergoeding kunt krijgen.