Privacy

Meldt u schade bij de Commissie Mijnbouwschade? Of vult u het contact- of klachtenformulier in? Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens en waarom?

Commissie Mijnbouwschade verwerkt uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens omdat die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken. Dit zijn wettelijke taken: wij geven advies over uw schade en behandelen schademeldingen zoals in het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade staat.

Wilt u weten welke persoonsgegevens we opslaan en met welk doel? Binnenkort staat in het verwerkingenregister voor deze verwerking van persoonsgegevens een korte beschrijving van:

 • de soorten gegevens die worden verwerkt;
 • waarvoor die gegevens zijn verzameld;
 • wat er met de gegevens wordt gedaan;
 • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens.

Zo kunt u binnenkort controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.

Om wat voor gegevens gaat het?

Voorbeelden van de persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • uw naam
 • woonadres
 • schadeadres
 • BSN
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Deze gegevens zijn verplichte velden in het online schadeformulier. U kunt uw schadeformulier alleen versturen als u deze verplichte velden invult. U kunt het contactformulier versturen als u uw naam en e-mailadres doorgeeft. Het klachtenformulier verstuurt u nadat u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer invult.

Met wie deelt Commissie Mijnbouwschade uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens met het mijnbouwbedrijf dat betrokken is bij uw schademelding. Dit gaat om uw naam, adres, BSN en het schadeadres. Dit doen we als is vastgesteld dat de schade door mijnbouw komt. Het mijnbouwbedrijf weet dan aan wie zij schade moeten vergoeden. Ook delen wij uw gegevens met een externe deskundige. Die vragen wij om advies over uw schademelding.

Is het nog niet duidelijk of uw schade door mijnbouw komt? Ook dan kunnen wij uw adresgegevens delen met het mijnbouwbedrijf (of een ander loket of bedrijf) dat betrokken is bij uw schademelding. Zij kunnen ons dan informatie geven waarmee wij controleren of uw schade al eerder is beoordeeld.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens van andere bedrijven. Bijvoorbeeld van het Kadaster, waar wij gegevens opvragen over het eigendom van het gebouw met schade. Het gaat hier om openbare informatie. Is de gemelde schade eerder behandeld door een mijnbouwbedrijf of andere loketten? Dan krijgen we informatie over uw eerdere schademelding, hiervoor zijn de nodige overeenkomsten gesloten.

Bewaren van uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is volgens de Archiefwet.

Uw privacyrechten

Volgens de AVG-wet heeft u het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken;
 • uw persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens te laten overdragen;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens door de Commissie Mijnbouwschade;
 • uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Contact

Wilt u een vraag stellen of een beroep doen op uw privacyrechten? Of heeft u een klacht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op. U kunt uw klacht ook doorgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt een e-mail sturen naar algemeen@commissiemijnbouwschade.nl of ons bellen op 088 042 42 70. U kunt ook een brief sturen naar dit adres:

Commissie Mijnbouwschade
Postbus 965
6040 AZ Roermond