Privacy

We gebruiken een aantal principes bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Het gaat om deze principes:

We verwerken uw persoonsgegevens alleen als… 

hiervoor een rechtmatige grondslag bestaat. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene, een gerechtvaardigd belang (IP-adressen) of het vervullen van een taak van algemeen belang. We verwerken de meeste persoonsgegevens op deze laatste grond: verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze taak, namelijk het adviseren over uw schade, en het behandelen van schademeldingen zoals bedoeld in het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken waar we uw persoonsgegevens voor verwerken.  

We verstrekken uw gegevens alleen als dat mag

We volgen de regels uit de AVG-wet. Hierin staan regels voor het verstrekken van persoonsgegevens. We zijn zo zorgvuldig en terughoudend mogelijk bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Dit doen we niet zonder rechtmatige grondslag. Door het uitvoeren van onze taak kan delen wij soms wel gegevens met derden. Ook uw persoonsgegevens. Dat mag in zo'n situatie. Deze derden moeten de regels van de AVG-wet ook naleven.

Als u een schademelding doet, krijgt de mijnbouworganisatie (of een ander loket of organisatie) uw adresgegevens van ons. Zij kunnen ons dan de informatie geven die we nodig hebben bij het controleren of uw schade al eerder is beoordeeld. Ook delen wij uw gegevens op enig moment met een onafhankelijke, externe deskundige. Die vragen wij om advies over uw schademelding. De deskundige krijgt u vooraf aangewezen.

We kunnen uw persoonsgegevens verder verwerken voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Zij doen het onderzoeken dan voor ons. Dit doen we niet zonder een wettelijke grondslag. 

We beveiligen uw gegevens 

We nemen passende maatregelen bij de opslag en het gebruik van gegevens. Voor het verzamelen en invoeren stellen we een analyse op en nemen maatregelen zodat uw persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Hierbij volgen we de de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig  

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waar we uw persoonsgegevens voor verwerken. En ook niet langer dan op grond van de Archiefwet is vereist.  

We stellen u in staat uw privacy-rechten uit te oefenen  

Op grond van de AVG-wet heeft u een aantal rechten. In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij de ons door een e-mail te sturen naar algemeen@commissiemijnbouwschade.nl:  

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten rectificeren of (artikel 16 en 17 AVG).
  • U wilt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken (artikel 18 AVG)
  • U wilt dat uw persoonsgegevens worden overgedragen (artikel 20 AVG).
  • U wilt bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens door de Commissie Mijnbouwschade (artikel 21 AVG).

Privacy Hulp

Wat zijn persoonsgegevens precies en hoe komen we daar aan?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. 

U deelt persoonsgegevens met ons als u een schademelding doet, en als u (daarover) contact met ons heeft. We ontvangen ook persoonsgegevens over u van het Kadaster. Daarnaast ontvangen we gegevens van de mijnbouwonderneming, zodat we kunnen controleren of uw schade al eerder is beoordeeld.

Voorbeelden van de persoonsgegevens die we verwerken zijn uw naam, BSN, telefoonnummer, e-mailadres, bouwkundige gegevens over het pand waarvoor schade gemeld wordt en kadastrale gegevens. Als u onze website bezoekt verwerken we ook het IP-adres van de computer waarmee u dat doet. Zo kunnen wij het aantal bezoekers bijhouden en onze website verbeteren.

Contact

Wilt u een verzoek wil doen, vraag stellen of een klacht doorgeven over het verwerken van persoonsgegevens door de Commissie Mijnbouwschade? Neem dan contact met ons op.

U kunt een e-mail sturen naar algemeen@commissiemijnbouwschade, of ons bellen op 088 042 42 70. U kunt ook een brief sturen naar dit adres:

Commissie Mijnbouwschade
Postbus 965
6040 AZ Roermond

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u ook een klacht doorgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.