Meld uw schade

U meldt uw schade bij ons als u vermoedt schade te hebben door gas- of oliewinning uit kleine velden. Het Groningenveld en de gasopslag Norg vallen hier niet onder. Ook als u vermoedt schade door zoutwining te hebben, meldt u de schade bij ons.


Doe voor de zekerheid de postcodecheck . Dit zorgt ervoor dat u bij het juiste loket uw schade meldt. 

Schade meld u via Mijn schadedossier. U logt in op Mijn schadedossier met uw DigiD. Dit kan met een sms-code of de DigiD-app. Heeft u geen DigiD vraag dit dan aan op de website van DigiD.

Wie kan schade melden?

Alleen de eigenaar van het gebouw met schade kan een schademelding doen. 

Welke gegevens heeft u nodig?

U heeft deze informatie nodig bij uw schademelding:

 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het adres en de functie van het gebouw.
 • De datum waarop u voor het eerst de schade heeft gezien.
 • De datum waarop de schade volgens u is ontstaan en waarom u dit denkt.
 • Een beschrijving van de waarschijnlijke oorzaak van de schade.
 • Een beschrijving van de soort schade. Stuur hier ook foto’s van mee.
 • Foto’s van voor de schade, als u die heeft.

Foto's sturen

U stuurt foto's van de schade mee. Stuur hiervoor een overzichtfoto en detailfoto's van de schade op. Let er op dat er geen persoonsgegevens te zien zijn op de foto's.

Heeft u andere informatie waarmee u kunt laten zien dat de schade door mijnbouw komt? Stuur deze dan ook mee met uw melding.

Andere informatie

In sommige gevallen vragen we om meer informatie:

 • Heeft u de schade al eens bij een andere organisatie gemeld? Stuur dan ook het advies, de beslissing of het bouwkundig onderzoek mee.
 • Is de schade al hersteld? Stuur dan ook de factuur hiervan mee.
 • Als u de schademelding meer dan één jaar na de beving doet, geeft u in de schademelding aan wat de reden hiervoor is.
 • Als het gebouw meerdere eigenaren heeft, stuurt u ook het formulier Verklaring meerdere eigenaren mee.

Schademelding doen zonder DigiD

Heeft u geen DigiD om in te loggen in Mijn schadedossier? Stuur een e-mail naar algemeen@commissiemijnbouwschade.nl. We helpen u dan met uw schademelding.