Voorwaarden

Heeft u schade aan uw gebouw en wilt u dit melden bij ons? We behandelen uw melding als de schade aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer meldt u schade bij ons?

Wij nemen uw verzoek in behandeling wanneer: 

 • U denkt dat de schade komt door bodembeweging door mijnbouw voor:
  • het winnen van gas of olie uit een klein veld;
  • het opslaan van gas of olie in een klein veld; 
  • een injectie verbonden aan het winnen van gas en olie uit een klein veld;
  • het winnen van zout uit een zoutcaverne.
 • U bent de eigenaar van het gebouw met schade en het gebouw staat in het postcodegebied van Commissie Mijnbouwschade.
 • Komt de schade door een beving? Dan moet het gebouw dat schade heeft binnen het beoordelingsgebied van de beving staan. Wij bepalen dit gebied met hulp van het KNMI.
 • De beving waardoor u schade heeft is minder dan één jaar geleden. Wij kunnen het verband tussen de beving en de schade anders niet meer goed vaststellen. Het KNMI bepaalt het moment van de beving. Deze regel is er alleen voor bevingen. Voor schade door bodemdaling of bodemstijging is deze regel er niet.
 • Het hele gebouw of een gedeelte ervan heeft een woonbestemming. Of het is van een micro-onderneming
 • De schade komt niet door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag bij Norg. Denkt u dat u hierdoor schade heeft? Meld uw schade dan bij Instituut Mijnbouwschade Groningen.
 • Een mijnbouwbedrijf, een andere organisatie of de burgerlijke rechter heeft uw melding nog niet eerder behandeld.
 • U heeft een schademelding gedaan voor de schade bij een andere organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het mijnbouwbedrijf zijn of bij Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Weet u niet zeker of de schade aan uw gebouw aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Maar zijn er bijzondere omstandigheden waardoor het heel onredelijk is om uw schademelding niet te behandelen? Dan kunnen wij beslissen om dat toch voor u te doen. Dat kunnen we ook doen als het mijnbouwbedrijf ons vraagt om een schademelding te behandelen.

Welke schade vergoeden we?

Voldoet de schade aan uw gebouw aan de voorwaarden? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding. U kunt een schadevergoeding krijgen voor: 

 • tastbare schade aan het gebouw;
 • directe materiële gevolgschade, bijvoorbeeld voor schoonmaakkosten of als u thuis moet blijven.

U krijgt geen vergoeding voor:

 • schade die niet komt door bodembeweging. Bijvoorbeeld slijtage en gebruikssporen van een gebouw, zoals afbladderende verf;
 • immateriële schade, bijvoorbeeld overlast van de afhandeling;
 • schade door waardedaling.
 • schade aan een recreatiewoning indien deze geen woonbestemming heeft.