Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade

Doet u een schademelding bij ons? Dan stellen wij een advies op. Hierin staat of uw schade volgens ons door mijnbouw of zoutwinning komt en of u een vergoeding krijgt. Deze vergoeding krijgt u dan van het mijnbouwbedrijf.

Let op: het hangt van uw situatie af waar u uw schade kunt melden. Als u bijvoorbeeld schade heeft door het Groningenveld, meldt u uw schade bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Lees meer hierover op Waar schade melden. Twijfelt u? Doe de postcodecheck.

Wanneer kunt u schade melden?

Er zijn voorwaarden om een schademelding te kunnen doen, zoals:

  • De beving waardoor u schade heeft, is minder dan een jaar geleden. Wij kunnen het verband tussen de beving en de schade anders niet meer goed bepalen. Het KNMI¬†bepaalt het moment van de beving. Deze regel is er alleen voor bevingen en niet voor schade door bodemdaling of bodemstijging.
  • U heeft geen schademelding gedaan voor de schade bij een ander bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld het mijnbouwbedrijf zijn of het IMG.