Micro-onderneming

Een micro-onderneming is een bedrijf met minder dan 10 werknemers. Het bedrijf heeft een jaaromzet of een balanstotaal van maximaal € 2 miljoen.

Deze personen vallen onder het woord werknemers:

  • Loontrekkenden.
  • Personen die voor het bedrijf werken, daarmee een ondergeschikte verhouding hebben en voor het nationale recht gelijkgesteld zijn met loontrekkenden. Dit zijn bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en uitzendkrachten.
  • Eigenaren/bedrijfsleiders.
  • Vennoten die regelmatig actief zijn in het bedrijf en er financiële voordelen van hebben. 

Deze personen vallen niet onder het woord werknemers:

  • Leerlingen of studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of beroepsopleidingsovereenkomst hebben.
  • Werknemers met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.