Externe deskundige Hicham Taouach zorgt voor een onafhankelijke en onpartijdige schadeopname

Als bouwkundig deskundige neemt Hicham Taouach schade op namens de Commissie Mijnbouwschade. Met zijn onafhankelijke onderzoek kan de commissie een goed advies geven over de oorzaak van de schade.

De Commissie Mijnbouwschade zorgt voor een goede en onafhankelijke beoordeling van schade aan gebouwen door mijnbouw. Op de website van de Commissie Mijnbouwschade kunnen particulieren en micro-ondernemingen met schade een melding doen.

©Rijksoverheid
Externe deskundige Hicham Taouach bekijkt een bouwtekening.

Huisbezoek

Het werk van Taouach begint wanneer de Commissie Mijnbouwschade besluit een externe deskundige in te schakelen. Dit gebeurt wanneer de commissie een schademelding behandelt en een schadeopname noodzakelijk is voor haar advies. "Samen met de zaakbegeleider van de Commissie Mijnbouwschade ga ik naar de woning van de schademelder en voer ik een kort introductiegesprek. Daarna maak ik met de bewoners en de zaakgebeleider een rondgang in en om het gebouw. Daarbij noteer ik alle informatie over zichtbare schades die we tegenkomen en fotografeer ik deze schades."

" Als zaakbegeleider ben ik het vaste aanspreekpunt van de schademelders."

Zaakbegeleider Tjits Mondria vertelt over haar werk voor de Commissie Mijnbouwschade. Lees haar hele verhaal.

Het verhaal van de bewoner als bron

"Ik probeer ook zo goed mogelijk te kijken naar omgevingsfactoren, bijvoorbeeld of er vegetatie en bomen dicht tegen het gebouw aan groeien." Het verhaal van de bewoners is ook een belangrijk bron van informatie, vertelt Taouach. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe het gebouw door de jaren heen is onderhouden. Ook geven ze bouwtekeningen aan hem, als ze die hebben.

Puzzel zo goed mogelijk oplossen

Na het huisbezoek onderzoekt Taouach de schades verder op kantoor. Hoe zit het bijvoorbeeld met de staat van de bodem in de buurt van het gebouw? En hoe is de grondwaterstand? Taouach: "Je moet het zien als een puzzel die wij zo goed mogelijk moeten proberen te leggen."

Oorzaak van de schade ontdekken

Uit het onderzoek rollen een aantal scenario’s over hoe de schade ontstaan kan zijn. Taouach test de meest waarschijnlijke opties. Daarbij onderzoekt hij ook welke oorzaken het in ieder geval niet kunnen zijn. "In de meeste gevallen is het goed te doen om de oorzaak van de schade te achterhalen. Lastiger is het als we schades tegenkomen die dezelfde kenmerken hebben als schades gerelateerd aan bevingen. Denk bijvoorbeeld aan een gevel die al langer beschadigd is door een andere oorzaak, en dat die schade mogelijk door een beving is verergerd."

"Ik sta tussen de commissie en de schademelder in en laat mij door geen van de partijen beïnvloeden."

Rapport

Uiteindelijk brengt Taouach verslag uit aan de commissie over zijn conclusies. In dit rapport staat of er schade is en zo ja, wat de oorzaak ervan is. Komt de schade door mijnbouw? Dan noemt Taouach ook de herstelkosten.

Onafhankelijk

Taouach: "Ik sta tussen de commissie en de schademelder in en laat mij door geen van de partijen beïnvloeden. Als externe deskundige heb ik geen enkel belang bij de uitkomst. Daardoor is de schadeopname volledig onafhankelijk en onpartijdig." Taouach laat een collega-bouwkundige ook naar zijn resultaten kijken. Zo weet hij zeker dat de schadeopname goed is. "Zo weten de schademelders en de commissie zeker dat ze een goed en degelijk rapport krijgen."