Schade door zoutwinning? Melden kan vanaf 1 november 2021

Denkt u dat de schade aan uw woning of gebouw komt door bodembeweging als gevolg van zoutwinning? En bent u particulier of heeft u een klein bedrijf? Dan kunt u vanaf 1 november 2021 deze schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade.  

Wat doen wij voor u?

We ontzorgen u, we werken onafhankelijk en beoordelen de schademelding vanuit onze deskundigheid. Dit doen we op basis van het instellingsbesluit en het schadeprotocol. 

Wij onderzoeken de oorzaak en de omvang van de schade. Op basis van het onderzoek maken wij een conceptadvies. Zowel de schademelder als de mijnbouwonderneming kan hierop reageren met een zienswijze. Daarna volgt een definitief advies. Blijkt het dat de schade komt door zoutwinning? Dan vergoedt het zoutbedrijf binnen 2 maanden na het definitief advies uw schade.

Samenwerken met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 

Staat uw woning of gebouw in het gebied rondom het Groningenveld of de gasopslag Norg? Dan kan het zijn dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) uw schademelding in behandeling neemt. Dit omdat de schade ook het gevolg kan zijn van deze gaswinning. 

De Commissie Mijnbouwschade heeft met het IMG afgesproken dat het IMG de schades in eerste instantie beoordelen. Het IMG maakt daarbij gebruik van het wettelijk bewijsvermoeden. Is uw schade niet door gaswinning door het Groningenveld of de gasopslag Norg veroorzaakt maar door andere mijnbouwactiviteiten? In dat geval beoordeelt de Commissie Mijnbouwschade of er sprake is van schade door zoutwinning. Het is niet nodig om uw schademelding opnieuw te melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Wij hebben met het IMG hierover afspraken gemaakt. Het IMG draagt uw schademelding rechtstreeks over aan de Commissie Mijnbouwschade als u het daar mee eens bent.

Schade melden bij het juiste loket

Vul voordat u schade meldt de postcodechecker in. Met de postcodechecker ziet u snel en makkelijk of u uw schademelding bij het juiste loket inlevert. Dit voorkomt vertraging in de afhandeling. Doe de postcodecheck.