Zoutwinning

In Nederland wordt zout gewonnen door oplosmijnbouw. Diep in de grond zit een zoutlaag. Zoutwinningsbedrijven brengen zoet water in deze laag, waarin het zout oplost. Het zoute water (pekel) pompen de bedrijven op. Ze verdampen het water en droog zout blijft over.

In het noorden en oosten van Nederland zijn op sommige plekken in de ondergrond dikke zoutlagen te vinden. Deze zijn soms wel honderden meters dik. Lees over zoutwinning op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen.

De belangrijkste zoutwinningsbedrijven in Nederland zijn:

Denkt u schade te hebben door zoutwinning? Op dit moment behandelen wij nog geen meldingen van schade door zoutwinning. Dit betekent dat u uw schade direct bij het zoutwinningsbedrijf kunt melden. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.