Commissievoorzitter Rian Vogels: “We geven onafhankelijk advies over de schadeafhandeling"

Rian Vogels is voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade. Wij bestaan sinds de zomer van 2020 . We beoordelen schade aan gebouwen als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Zo zorgen we voor een onafhankelijke en goede afhandeling.

Makkelijk schade melden

We zijn er voor schades als gevolg van olie- en gasvelden in heel Nederland, uitgezonderd het Groningenveld. Op onze website kunnen particulieren en micro-ondernemingen die schade hebben, hun melding doorgeven. Dat gaat eenvoudig, vertelt Vogels. "Naast naam en adres zijn alleen een burgerservicenummer van de indiener en foto’s van de schade nodig. Het dossier om je schade te bewijzen, bouwen wij voor je op."

Vergroot afbeelding De commissieleden van Commissie Mijnbouwschade
Beeld: ©Rijksoverheid
De commissieleden. Van links naar rechts: Voorzitter Rian Vogels, Piet van Staalduinen, Margriet Drijver en Siefko Slob.

Altijd het goede loket

Wij gaan onafhankelijk te werk met elke schademelding en zorgen ervoor dat mensen altijd weten waar ze terecht kunnen. Als de melding niet onder onze taak valt, leiden we de indiener naar een ander loket. Andersom kan bijvoorbeeld het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ook doorverwijzen naar ons.

Zaakbegeleider aan de keukentafel

Als de gemelde schade in de buurt van een olie- of gasveld is en niet eerder is behandeld door een ander loket of door een rechter, besluit wij of we de zaak gaan behandelen. Dit hoort de schademelder binnen 2 weken. Als dat het geval is, krijgt de indiener een zaakbegeleider, in de persoon van Tjits Mondria. Vogels: "Tjits is onze vooruitgeschoven post. Zij kan niets zeggen over de schade, maar zit wel aan de keukentafel van mensen om hen uit te leggen hoe het proces verloopt."

De commissieleden

Ondertussen buigen we ons over de schademelding. Naast Rian Vogels met juridische kennis en Margriet Drijver met ervaring als corporatiebestuurder, zijn er twee technische experts aan boord. Vogels: "Piet van Staalduinen is een ingenieur die alles weet over bovengrondse constructies. En Siefko Slob is als mijnbouwexpert gespecialiseerd in de ondergrond."

"Als we de externe deskundige onderzoek laten doen, willen we hoe dan ook weten wat de oorzaak is."

Het eindadvies

Vaak schakelen we ook een externe deskundige in die de schade op de locatie technisch beoordeelt. Op basis van zijn rapport schrijven we een eindadvies. Blijkt uit het onderzoek dat mijnbouw de oorzaak is, dan vergoedt het mijnbouwbedrijf deze schade, op basis van ons advies.

Mensen een stap verder helpen

Vogels: "Als we de externe deskundige onderzoek laten doen, willen we hoe dan ook weten wat de oorzaak is. Ook als de schade bijvoorbeeld veroorzaakt is door het gebruik van bepaalde materialen die op elkaar inwerken. Of omdat het gebouw zettingschade heeft omdat het op veengrond is gebouwd. Daardoor kunnen we mensen echt een stap verder helpen."