Commissievoorzitter Rian Vogels: “We geven onafhankelijk advies over de schadeafhandeling"

Rian Vogels is voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade. Deze commissie is in de zomer van 2020 opgezet. De commissie beoordeelt schade aan gebouwen als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Zo zorgt de commissie voor een onafhankelijke en goede afhandeling.

Makkelijk schade melden

De commissie is er voor schades als gevolg van olie- en gasvelden in heel Nederland, uitgezonderd het Groningenveld. Op de website van de commissie kunnen particulieren en micro-ondernemingen die schade hebben, hun melding doorgeven. Dat gaat eenvoudig, vertelt Vogels. "Naast naam en adres zijn alleen een burgerservicenummer van de indiener en foto’s van de schade nodig. Het dossier om je schade te bewijzen, bouwt de commissie voor je op."

De commissieleden van Commissie Mijnbouwschade
©Rijksoverheid
De commissieleden. Van links naar rechts: Voorzitter Rian Vogels, Piet van Staalduinen, Margriet Drijver en Siefko Slob.

Altijd het goede loket

De commissie gaat onafhankelijk te werk met elke schademelding en zorgt ervoor dat mensen altijd weten waar ze terecht kunnen. Als de melding niet onder de taak van de commissie valt, leidt de commissie de indiener naar een ander loket. Andersom kan bijvoorbeeld het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ook doorverwijzen naar de Commissie Mijnbouwschade.

Zaakbegeleider aan de keukentafel

Als de gemelde schade in de buurt van een olie- of gasveld is en niet eerder is behandeld door een ander loket of door een rechter, besluit de commissie of zij de zaak in behandeling neemt. Dit hoort de schademelder binnen twee weken. Als dat het geval is, krijgt de indiener een zaakbegeleider, in de persoon van Tjits Mondria. Vogels: "Tjits is onze vooruitgeschoven post. Zij kan niets zeggen over de schade, maar zit wel aan de keukentafel van mensen om hen uit te leggen hoe het proces verloopt."

De commissieleden

Ondertussen buigen de leden van de commissie zich over de schademelding. Naast Rian Vogels met juridische kennis en Margriet Drijver met ervaring als corporatiebestuurder, zijn er twee technische experts aan boord. Vogels: "Piet van Staalduinen is een ingenieur die alles weet over bovengrondse constructies. En Siefko Slob is als mijnbouwexpert gespecialiseerd in de ondergrond."

"Als we de externe deskundige onderzoek laten doen, willen we hoe dan ook weten wat de oorzaak is."

Het eindadvies

Vaak roept de commissie ook een externe deskundige in die de schade op de locatie technisch beoordeelt. Op basis van zijn rapport schrijft de commissie een eindadvies. Blijkt uit het onderzoek dat mijnbouw de oorzaak is, dan vergoedt het mijnbouwbedrijf deze schade, op basis van het advies van de commissie.

Mensen een stap verder helpen

Vogels: "Als we de externe deskundige onderzoek laten doen, willen we hoe dan ook weten wat de oorzaak is. Ook als de schade bijvoorbeeld veroorzaakt is door het gebruik van bepaalde materialen die op elkaar inwerken. Of omdat het gebouw zettingschade heeft omdat het op veengrond is gebouwd. Daardoor kunnen we mensen echt een stap verder helpen."