Commissie Mijnbouwschade geeft onafhankelijk advies over de schadeafhandeling

De Commissie Mijnbouwschade bestaat sinds de zomer van 2020. Ze beoordelt schade aan gebouwen als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Zo zorgt de commissie voor een onafhankelijke en goede afhandeling.

Makkelijk schade melden

De commissie er voor schades als gevolg van olie- en gasvelden in heel Nederland, uitgezonderd het Groningenveld. Op deze website kunnen particulieren en micro-ondernemingen die schade hebben, hun melding doorgeven. Dat gaat eenvoudig: naast naam en adres zijn alleen een burgerservicenummer van de indiener en foto’s van de schade nodig. Het dossier om je schade te bewijzen, bouwt de commissie voor de indiener op.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid
De commissieleden: Siefko Slob, voorzitter Remmert Sluijter, Margriet Drijver en Piet van Staalduinen.

Altijd het goede loket

De commissie gaat onafhankelijk te werk met elke schademelding en zorgt ervoor dat mensen altijd weten waar ze terecht kunnen. Als de melding niet onder de taak van de Commissie Mijnbouwschade valt, leidt ze de indiener naar een ander loket. Andersom kan bijvoorbeeld het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ook doorverwijzen Commissie Mijnbouwschade.

Zaakbegeleider aan de keukentafel

Als de gemelde schade in de buurt van een olie- of gasveld is en niet eerder is behandeld door een ander loket of door een rechter, besluit wij of we de zaak gaan behandelen. Dit hoort de schademelder binnen 2 weken. Als dat het geval is, krijgt de indiener een zaakbegeleider. De zaakbegeleider is de vooruitgeschoven post. Hij of zij kan niets zeggen over de schade, maar zit wel aan de keukentafel van mensen om hen uit te leggen hoe het proces verloopt.

De commissieleden

Ondertussen buigt de commissie zich over de schademelding. Naast Remmert Sluijter met juridische kennis en Margriet Drijver met ervaring als corporatiebestuurder, zijn er twee technische experts aan boord. Piet van Staalduinen is een ingenieur die alles weet over bovengrondse constructies. En Siefko Slob is als mijnbouwexpert gespecialiseerd in de ondergrond.

Het eindadvies

Vaak schakelt de commissie ook een externe deskundige in die de schade op de locatie technisch beoordeelt. Op basis van zijn rapport schrijft ze een eindadvies. Blijkt uit het onderzoek dat mijnbouw de oorzaak is, dan vergoedt het mijnbouwbedrijf deze schade, op basis van het advies.

Mensen een stap verder helpen

Als externe deskundigen onderzoek doen, wil de commissie hoe dan ook weten wat de oorzaak is. Ook als de schade bijvoorbeeld veroorzaakt is door het gebruik van bepaalde materialen die op elkaar inwerken. Of omdat het gebouw zettingschade heeft omdat het op veengrond is gebouwd. Daardoor kan Commissie Mijnbouwschade mensen echt een stap verder helpen.