Veelgestelde vragen

Werkwijze gestapelde mijnbouw, overdracht IMG naar Commissie Mijnbouwschade

In gebieden waar zowel gas- als zoutwinning plaatsvindt, zogenoemde gestapelde mijnbouw, hebben de Commissie Mijnbouwschade en het IMG hun samenwerking versterkt. Wanneer het IMG constateert dat de schade niet is veroorzaakt door gaswinning, wordt de melding overgedragen aan de Commissie Mijnbouwschade. Deze werkwijze wordt gehanteerd bij schademeldingen die in het invloedgebied van zowel zoutwinning als het Groningenveld of gasopslag Norg vallen. Deze werkwijze is bestemd voor schade aan gebouwen die eigendom zijn van particulieren of micro eigenaren.

Wat betekent dit voor u als schademelder wanneer u een besluit van IMG met (deels) afgewezen schadeposten ontvangt:

  • U heeft de mogelijkheid om in bezwaar/beroep te gaan tegen het IMG besluit. De bezwaartermijn bij het IMG is 12 weken. Zolang de procedure loopt, kunt u geen schade indienen bij de Commissie Mijnbouwschade.
  • U wilt weten of de zoutwinning de oorzaak van uw schade is en dient via de website van Commissie Mijnbouwschade een schademelding in.
  • Commissie Mijnbouwschade ontvangt u schademelding.
  • Commissie Mijnbouwschade vraagt het schadedossier op bij IMG.
  • Commissie Mijnbouwschade neemt de schademelding in behandeling en start het eigen onderzoek. Dit betekent niet per definitie dat u de schade vergoed krijgt. De commissie onderzoekt of de schade is veroorzaakt door zoutwinning en geeft u duidelijkheid over de oorzaak van de schade.
  • U ontvangt een conceptadvies en heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
  • U ontvangt het definitief advies.

Veelgestelde vragen

Ik ben huurder, kan ik nu ook een schade melden bij Commissie Mijnbouwschade?

Nee, Commissie Mijnbouwschade kan een melding enkel in behandeling nemen wanneer u de eigenaar bent van het pand.

Ik heb schade aan mijn bedrijfspand, kan ik deze schade melden bij Commissie Mijnbouwschade?

Ja, als het gaat om een micro-onderneming, dan kunt u uw schade melden bij Commissie Mijnbouwschade. Is er sprake van een grotere onderneming, dan moet u de schade rechtstreeks afhandelen met het mijnbouwbedrijf.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van het IMG maar ook alvast de schade laten onderzoeken door Commissie Mijnbouwschade?

Nee, de schademelding kan niet door het IMG en de Commissie Mijnbouwschade tegelijk worden behandeld. Hierom neemt de commissie pas na afloop van de bezwaartermijn telefonisch contact met u op. Als u bezwaar in heeft gediend neemt de commissie pas contact met u op nadat het bezwaar is behandeld.

Ik heb bezwaar ingediend bij het IMG, wanneer neemt Commissie Mijnbouwschade contact met mij op?

Commissie Mijnbouwschade neemt in dat geval alleen contact met u op wanneer het bezwaar is behandeld en er nog sprake is van een (deels) afgewezen schademelding. In dat geval neemt de commissie contact met u op wanneer nadat bezwaar is afgerond.

Welke schade vergoeden jullie?

Als na onderzoek blijkt dat u recht heeft op een vergoeding, dan kunt u een schadevergoeding krijgen voor de tastbare schade aan het gebouw en directe materiële gevolgschade, bijvoorbeeld schoonmaakkosten, of kosten voor als u thuis moet blijven.

Ik heb de VES overeenkomst getekend, kan ik nu ook schade melden bij Commissie Mijnbouwschade?

Nee, u heeft door het tekenen van de VES overeenkomst alle schade vergoed gekregen. Er is geen sprake van (deels) afgewezen schade.

Waar kan ik zien hoe de schade wordt afgehandeld bij de Commissie Mijnbouwschade?

Dit kunt u lezen in ons stappenplan (https://www.commissiemijnbouwschade.nl/u-heeft-schade/commissie-mijnbouwschade/stappenplan-schadeafhandeling).

Waar kan ik de schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade?

U meldt uw schade via de website: https://www.commissiemijnbouwschade.nl/u-heeft-schade/commissie-mijnbouuwschade/schademelding-doen. Onderaan deze pagina kunt u uw schade melden, u moet daarvoor inloggen met uw Digid. Hier kunt u uw schade melden en foto’s van de schade uploaden.