Schademelding

Heeft u schade aan uw woning? Of bent u eigenaar van een micro-onderneming en heeft u schade aan een gebouw van uw bedrijf? U kunt een schademelding doen als u denkt dat die schade komt door mijnbouw. Hiermee kunt u misschien een vergoeding krijgen voor uw schade.

Bij wie u uw schademelding doet, hangt af van uw situatie. Lees meer hierover op Waar schade melden.

Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade

Als wij uw schademelding behandelen, kunnen wij een externe deskundige sturen naar het schadeadres. De deskundige onderzoekt dan uw schade. Hij doet een uitspraak over de aard en omvang hiervan. Ook stelt hij vast of de schade door mijnbouw komt. Als dat zo is, sturen wij het advies door naar het mijnbouwbedrijf. Hierin staat welke vergoeding zij volgens ons aan u moeten betalen. Ons advies is een bindend advies.