Schadeopname

Wanneer we schade gaan behandelen, kan het zijn dat we een schadeopname doen. Bij een schadeopname onderzoekt een externe deskundige de schade aan een gebouw. De deskundige maakt daarna een rapport.

Rapport

In het rapport staat wat de schade is en of deze komt door mijnbouw. Is dat het geval? Dan staat in het rapport ook de hoogte van de schadevergoeding. Komt de schade niet door mijnbouw? Dan geeft de deskundige aan wat de verwachte oorzaak dan is. Met het rapport van de deskundige kunnen we advies geven over de oorzaak van de schade.

Wanneer doen we een schadeopname?

Gaan we een schademelding behandelen? Dan kijken we eerst of een schadeopname nodig is. Dit is bijvoorbeeld niet nodig als in de wijde omgeving van het gebouw geen gas- of oliewinning is. 

Is een schadeopname wel nodig om een advies te kunnen geven? Dan maken we hiervoor een afspraak. Hier zijn de schademelder, deskundige en zaakbegeleider bij.