Schadeopname

Bij het in behandeling nemen van een schademelding  kijken we eerst of een schadeopname nodig is.

Hiervoor voeren we een eigen onderzoek uit. 
Hierbij kijken we naar:

  • de ligging van het schadeadres ten opzichte van kleine velden en zoutwinning, 
  • de invloed van bodembeweging die de gas-, olie- of zoutwinning heeft veroorzaakt op basis van openbare meetgegevens over diepe bodemdaling,
  • de invloed van bevingen op basis van gegevens van het KNMI. 

Aan de hand van deze uitkomsten kijken we of er een verband is met de invloed van mijnbouwactiviteiten in de diepe ondergrond en de gemelde schade. Ook letten we op eventuele invloeden uit het gebouw, de ondiepe ondergrond en de omgeving. 
 

Externe deskundige

Ondanks deze eerste zorgvuldige stappen hebben we soms toch nog een onvoldoende duidelijk beeld van de schade en de oorzaken. Op zo’n moment schakelen wij een externe deskundige in om de schade bij u thuis op te nemen. We plannen samen met u een afspraak voor schadeopname. Uw zaakbegeleider is hier ook bij.
Tijdens de schadeopname neemt de externe deskundige foto’s van de schade. Na de opname schrijft de externe deskundige een rapport. Dit rapport stuurt de externe deskundige naar ons toe.

Conceptadvies

Wij maken op basis van ons onderzoek en het rapport van de externe deskundige een conceptadvies.