Meld aardbevingsschade op tijd

Heeft u schade aan uw gebouw door bodemtrilling van een aardbeving? Meld deze schade dan binnen 12 maanden na de beving. Wij kunnen deze schade na één jaar namelijk niet meer behandelen.

Bodemtrilling en bodemdaling en -stijging

Was er langer dan één jaar geleden een geïnduceerde beving bij u in de buurt? En komt de schade door bodemtrilling? Dan meldt u schade door deze beving bij het mijnbouwbedrijf.

U kunt de schade ook bij ons melden. Wij kijken daarnaast namelijk of schade komt door bodemdaling of bodemstijging. De meldperiode van 12 maanden geldt niet voor schade door bodemdaling en bodemstijging.

Niet behandelde meldingen

Van juli 2020 tot en met maart 2021 konden we 6 meldingen niet behandelen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de schade al eerder bij een ander loket is gemeld.

Doorgestuurde meldingen

Schades door het Groningenveld of de gasopslag Norg kunnen we ook niet behandelen. Daarvoor bestaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Zij behandelen de schademeldingen over deze grote velden. Deze schademeldingen sturen we door naar het IMG. Van juli 2020 tot en met maart 2021 ging het om 228 meldingen.

We stuurden ook 5 meldingen door naar het Infopunt mijnbouw van de provincie Limburg. We behandelen namelijk (nog) geen schade door de voormalige steenkoolwinning.

Welke meldingen behandelen we wel?

We behandelen schademeldingen die voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om schade door winning of opslag van gas of olie in kleine velden. Ook moet de bodemtrilling waardoor u schade heeft dus minder dan één jaar geleden zijn. Heeft u schade door bodemdaling of bodemstijging? Dan geldt deze voorwaarde niet.

In totaal behandelen we nu 63 schademeldingen. Daarvan verstuurden we 17 conceptadviezen en 7 definitieve adviezen. Van alle meldingen die we behandelen nam een externe deskundige 26 schades op. De deskundige plant binnenkort nog 2 schadeopnames in.

Schademeldingen in beeld

Ontvangen schademeldingen

Ontvangen schademeldingen Periode van 1 juli 2020 tot en met 31 maart 2021
Schademeldingen
Doorverwezen naar ander loket233
In behandeling39
Niet in behandeling6
Ingetrokken12
Concept advies17
Definitief advies7
Brontabel als csv (151 bytes)

Schademeldingen in behandeling per gemeente

Schademeldingen in behandeling per gemeente Periode van 1 juli 2020 tot en met 31 maart 2021
Schademeldingen
Aa en Hunze8
Assen8
Borger-Odoorn3
Coevorden2
De Wolden2
Den Haag1
Emmen8
Maasdriel1
Midden-Drenthe2
Noardeast-Fryslân2
Oldambt1
Opsterland1
Pekela1
Rotterdam1
Schiermonnikoog1
Smallingerland1
Stadskanaal3
Tietjerksteradeel1
Waalwijk1
Westerkwartier4
Westerveld4
Westerwolde2
Weststellingwerf1
Brontabel als csv (359 bytes)