Samenstelling Commissie Mijnbouwschade

De leden van de commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. Vanaf 1 juli 2020 bestaat de commissie uit de personen die u hieronder ziet.

Vergroot afbeelding Commissie Mijnbouwschade
Beeld: ©Rijksoverheid
Van links naar rechts: Siefko Slob, Piet van Staalduinen, voorzitter Rian Vogels en Margriet Drijver.

Mr. H.W. (Rian) Vogels – voorzitter

Integriteit en doelgericht handelen staan voorop bij de voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade. Als oud-rechter en mediator zoekt Rian naar eerlijke en duidelijke oplossingen.

Onder haar voorzitterschap werkt de commissie transparant. Ze bewaakt de onafhankelijkheid. Haar doel is dat elk advies dat de Commissie Mijnbouwschade geeft, rechtvaardig en begrijpelijk is voor de schademelder en de mijnbouwonderneming.

"We geven onafhankelijk advies over de schadeafhandeling”

Voorzitter Rian Vogels vertelt hoe de Commissie Mijnbouwschade te werk gaat. Lees haar hele verhaal.

Dr. ir. S. (Siefko) Slob – geofysicus

Mijnbouwkunde staat centraal in de loopbaan van Siefko. Eerst als onderzoeker en wetenschapper, later als zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Als ingenieursgeoloog combineert hij de kennis van de diepe en ondiepe ondergrond met de blik van een civiel ingenieur. Binnen de Commissie Mijnbouwschade is zijn technisch-inhoudelijke kennis van grote waarde voor het geven van goede, duidelijke en eerlijke adviezen.

Ir P.C. (Piet) van Staalduinen – civieltechnisch ingenieur

Veiligheid van bouwconstructies is het vakgebied waarop Piet advies geeft en onderzoek uitvoert. Na een loopbaan als onderzoeker en bestuurder bij verschillende organisaties, werkt hij nu als zelfstandig adviseur vanuit een onafhankelijke positie.

Bij technisch onderzoek naar schade aan gebouwen blijkt steeds weer welke impact die schade op bewoners heeft. Dit motiveert hem om vanuit de Commissie Mijnbouwschade gedegen, begrijpelijke en goed onderbouwde adviezen te geven.

M. (Margriet) Drijver – bestuurskundig, sociaal en maatschappelijk betrokken

Als ervaren toezichthouder en bestuurder weet Margriet hoe organisaties en processen ingericht moeten zijn om goede resultaten neer te zetten. Resultaten die in de eerste plaats de personen ten goede moeten komen die zijn aangewezen op de dienstverlening van de organisatie.

Ze vindt het belangrijk dat elke schademelder vanuit de Commissie Mijnbouwschade goed begeleid wordt tijdens het proces van schadeafhandeling. En dat er goede contacten zijn met alle stakeholders.