Samenstelling Commissie Mijnbouwschade

De leden van de commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. Vanaf 1 juli 2020 bestaat de commissie uit Siefko Slob, Margriet Drijver en Pier van Staalduinen. Sinds 1 november 2023 is Remmert Sluijter voorziter van de commissie.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid
Van links naar rechts: Siefko Slob, voorzitter Remmert Sluijter, Margriet Drijver en Piet van Staalduinen.

Mr. R.M. (Remmert) Sluijter – voorzitter

Remmert Sluijter is sinds 1991 advocaat en gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht. Hij begon bij Houthoff in Amsterdam en is sinds 1999 verbonden aan Pot Jonker Advocaten, waar hij in 2001 partner is geworden. Al meer dan 25 jaren staat Sluijter aannemers en opdrachtgevers bij in procedures over complexe infrastructurele en andere bouwprojecten.

De afgelopen jaren heeft hij zich meer en meer toegelegd op het voorkomen van dergelijke procedures, door middel van bemiddeling, projectcoaching en mediation. Ook is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

“Ik opereer graag op het snijvlak van bouwrecht en techniek. In de Commissie Mijnbouwschade komen beide werelden samen. Techniek heeft altijd mijn interesse gehad. Ook mijn ervaring op het gebied van mediation zet ik graag in. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn kennis en ervaring bij te dragen aan de maatschappelijke opgave waar de commissie voor staat."

Dr. ir. S. (Siefko) Slob – geofysicus

Mijnbouwkunde staat centraal in de loopbaan van Siefko. Eerst als onderzoeker en wetenschapper, later als zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Als ingenieursgeoloog combineert hij de kennis van de diepe en ondiepe ondergrond met de blik van een civiel ingenieur. Binnen de Commissie Mijnbouwschade is zijn technisch-inhoudelijke kennis van grote waarde voor het geven van goede, duidelijke en eerlijke adviezen.

Ir P.C. (Piet) van Staalduinen – civieltechnisch ingenieur

Veiligheid van bouwconstructies is het vakgebied waarop Piet advies geeft en onderzoek uitvoert. Na een loopbaan als onderzoeker en bestuurder bij verschillende organisaties, werkt hij nu als zelfstandig adviseur vanuit een onafhankelijke positie.

Bij technisch onderzoek naar schade aan gebouwen blijkt steeds weer welke impact die schade op bewoners heeft. Dit motiveert hem om vanuit de Commissie Mijnbouwschade gedegen, begrijpelijke en goed onderbouwde adviezen te geven.

M. (Margriet) Drijver – bestuurskundig, sociaal en maatschappelijk betrokken

Als ervaren toezichthouder en bestuurder weet Margriet hoe organisaties en processen ingericht moeten zijn om goede resultaten neer te zetten. Resultaten die in de eerste plaats de personen ten goede moeten komen die zijn aangewezen op de dienstverlening van de organisatie.

Ze vindt het belangrijk dat elke schademelder vanuit de Commissie Mijnbouwschade goed begeleid wordt tijdens het proces van schadeafhandeling. En dat er goede contacten zijn met alle stakeholders.