Regionale schadeloketten

Heeft u schade aan uw gebouw door gasopslag? Hiervoor bestaan regionale regelingen. U kunt terecht bij onderstaande loketten:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Regeling Gasopslag Bergermeer
Infopunt Mijnbouw Provincie Limburg

Valt uw schade niet onder een van deze regelingen? Dan kunt u uw schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade.