Olieopslag

In Nederland worden al jaren stoffen in de ondergrond opgeslagen. Hierbij gaat het om 7 locaties voor de opslag van aardgas, stikstof (N2) en gasolie (diesel). Opslag van andere stoffen zoals CO2 en waterstof (H2) gebeurt nog niet in Nederland. Lees meer over olieopslag en andere ondergrondse opslag op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Heeft u schade aan uw gebouw door olieopslag? U kunt een schademelding doen. Hiermee kunt u misschien een vergoeding krijgen voor uw schade. Bij wie u uw schademelding doet, hangt af van uw situatie. Lees meer hierover op de pagina U heeft schade.