Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade & Protocol kleine velden

In het instellingsbesluit staat welke taken de commissie heeft. Hierin leest u ook volgens welke voorwaarden de commissie werkt.

In het protocol  staat hoe de Commissie Mijnbouwschade meldingen van mijnbouwschade door winning of opslag van gas of olie behandelt.