Instellingsbesluit

De Commissie Mijnbouwschade is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het instellingsbesluit staat welke taken de commissie heeft. Hierin leest u ook volgens welke voorwaarden de commissie werkt.