Instellingsbesluit

Wij zijn ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het instellingsbesluit staat welke taken we hebben. Hierin leest u ook volgens welke voorwaarden we werken.