Gebouw

Met een gebouw bedoelen we een gebouw met een gehele of gedeeltelijke woonbestemming. Dit kan ook een recreatiewoning met geheel of gedeeltelijke woonbestemming zijn. Of een gebouw dat eigendom is van een micro-onderneming.