Gebouw

Met een gebouw bedoelen we een gebouw met een gehele of gedeeltelijke woonbestemming. Of een gebouw dat eigendom is van een micro-onderneming.