Gaswinning

In de diepe ondergrond liggen planten- en dierenresten van miljoenen jaren geleden. Door druk en warmte veranderen de resten in aardgas of olie, dat opstijgt naar lagen daarboven. Een olie- of gasveld ontstaat als het gas of de olie in een poreus gesteente terechtkomt. Daarboven ligt dan een afsluitende laag.

Gaswinningsbedrijven boren putten om dit gas te winnen. Behalve in Groningen wordt gas gewonnen in de Noordzee en de Waddenzee. Dit gebeurt ook in Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Lees over gaswinning op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen.

De belangrijkste gaswinning- en gasopslagbedrijven in Nederland zijn:

Heeft u schade aan uw gebouw door gaswinning? Dan kunt u uw schade melden. Hiermee kunt u een vergoeding krijgen voor uw schade. Bij wie u uw schademelding doet, hangt af van uw situatie. Lees meer hierover op U heeft schade