Gasopslag

In Nederland worden al jaren stoffen in de ondergrond opgeslagen. Hierbij gaat het om 7 locaties voor de opslag van aardgas, stikstof (N2) en gasolie (diesel). Opslag van andere stoffen zoals CO2 en waterstof (H2) gebeurt nog niet in Nederland. Lees over gasopslag op de website van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Heeft u schade aan uw gebouw door gasopslag? U kunt een schademelding doen. Hiermee kunt u een vergoeding krijgen voor uw schade. Bij wie u uw schademelding doet, hangt af van uw situatie. Lees meer hierover op U heeft schade