Bewijsvermoeden

Heeft u schade aan uw gebouw? En kan deze schade komen door gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag bij Norg? Dan is bij wet bepaald dat vermoed wordt dat de schade inderdaad komt door één van deze mijnbouwvelden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) onderzoekt de schade.  

Bewijsvermoeden

Is er geen bewijs dat de schade door iets anders dan mijnbouw is veroorzaakt? Dan krijgt de schademelder een schadevergoeding van het mijnbouwbedrijf. 

Waarom gebruiken wij geen wettelijk bewijsvermoeden?

Het wettelijke bewijsvermoeden geldt alleen voor schade aan gebouwen door het Groningenveld en de gasopslag bij Norg. De wetgever heeft dit besloten, omdat het hier gaat om een unieke situatie. Er is in Groningen namelijk sprake van een groot aantal bevingen over langere tijd.  Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontvangt hierdoor tienduizenden schademeldingen. Deze situatie is niet vergelijkbaar met de situatie bij de kleine olie- en gasvelden. Daar geldt de gewone aansprakelijkheid voor schade door mijnbouw.