Bewijslast

Heeft u schade aan uw gebouw? Dan ligt bewijslast bij u. En geldt de regel 'Wie stelt, moet bewijs leveren'.
 

Bewijslast

Komt de schade aan uw gebouw volgens u door mijnbouw? Dan moet u hier bewijs voor geven. Wij nemen u het werk uit handen door de schade voor u te onderzoeken. 

Wij onderzoeken de schade voor u en beoordelen waardoor uw schade komt. Vinden wij voldoende bewijs dat de schade door mijnbouw uit kleine velden komt? Dan moet het mijnbouwbedrijf een schade-vergoeding aan u betalen. Als wij dit bewijs niet vinden, is er geen verband tussen de schade en mijnbouw. Dan hoeft het mijnbouwbedrijf u geen schadevergoeding te betalen.  
Voor schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld of de gasopslag bij Norg geldt een wettelijk bewijsvermoeden.