Voorzitter Rian Vogels vertrekt bij Landelijke Commissie Mijnbouwschade

Rian Vogels is teruggetreden als voorzitter van de Landelijke Commissie Mijnbouwschade. Vanaf de start van de Landelijke Commissie Mijnbouwschade, ruim drie jaar geleden, heeft zij als voorzitter samen met de overige commissieleden de organisatie vormgegeven en richting gegeven aan de werkzaamheden van de commissie.

Leden van de commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat. De commissieleden worden benoemd op basis van hun deskundigheid en adviseren onafhankelijk.

Vogels is per 13 juni beëdigd als lid van de Eerste Kamer. De werkzaamheden voor de Staten Generaal zijn niet verenigbaar met het werk als voorzitter van de Landelijke Commissie Mijnbouwschade.

Vogels: “Ik heb mij sinds 2020 met enorm veel plezier ingezet voor de commissie. De inzet en enthousiasme van de commissieleden en het secretariaat blijven onmisbaar voor het bereiken van de doelen en missie van de Commissie Mijnbouwschade. Ik voel me enorm verrijkt door alle contacten en mooie herinneringen.”

De werving van een nieuwe voorzitter is gestart. Waarnemend voorzitter is commissielid Margriet Drijver. Voor de juridische expertise wordt de Landelijke Commissie Mijnbouwschade tijdelijk versterkt met Ger Vermeulen.

Vermeulen is, net als Vogels, oud-rechter. De overige commissieleden zijn Siefko Slob en Piet van Staalduinen.

Sinds 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich bij de Landelijke Commissie Mijnbouwschade melden. De commissie doet onderzoek en geeft onafhankelijk en deskundig advies. De mijnbouwonderneming moet dit advies volgen en de schade aan de schademelder vergoeden.

Meer over werkzaamheden en missie van de Landelijke Commissie Mijnbouwschade vindt u op de pagina Over ons.