Commissie Mijnbouwschade ‘on tour’ in Friesland en Groningen

De landelijke Commissie Mijnbouwschade is in de provincie Friesland en Groningen op bezoek geweest voor kennismakingsbijeenkomsten met de Friese en Groningse gemeenteraden en de Provinciale Staten van Groningen. U kunt de bijeenkomst met de Provinciale State van Groningen terugkijken.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Op 21 november 2022 was op het gemeentehuis van Weststellingwerf een bijeenkomst met Friese raden. Een dag later werd deze gevolgd door een ontmoeting met de Groninger raden in Zuidbroek en een ontmoeting met Statenleden van Provinciale Staten van Groningen.

Gestapelde mijnbouw

De vier leden van de Commissie Mijnbouwschade gingen met lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in gesprek over de werkwijze van de commissie en om vragen te beantwoorden. Er was veel aandacht voor schade als gevolg van zoutwinning. De commissie is sinds een jaar bevoegd om landelijk schademeldingen door zoutwinning te behandelen. Ook zogenoemde ‘gestapelde’ mijnbouw was onderwerp van de gesprekken, een actueel thema dat bij veel inwoners van de regio Groningen en Friesland sterk leeft. Gestapelde mijnbouw betekent dat er samenloop is van verschillende soorten mijnbouw, bijvoorbeeld gaswinning en zoutwinning, zoals in Groningen en Friesland aan de orde is.

Samenwerking IMG

Voorzitter van de landelijke Commissie Mijnbouwschade Rian Vogels benadrukte dat de commissie zich inzet om het melden van schades voor schademelders makkelijker te maken. Groningers die wonen in het aardbevingsgebied Groningenveld moeten met schade in eerste instantie aankloppen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

De Commissie Mijnbouwschade is tegelijkertijd bevoegd schade door gaswinning in kleine velden en zoutwinning af te handelen. Vogels kondigde aan dat er een intensievere samenwerking is aangegaan met het IMG om het schademeldproces te vereenvoudigen. Door een intensievere samenwerking tussen de landelijke Commissie Mijnbouwschade en IMG kunnen schades beter en sneller worden afgehandeld, omdat de effecten van alle soorten mijnbouw op het schadeadres worden beoordeeld. Het doel is om de inwoners met schade in het zoutwinningsgebied in Groningen zoveel mogelijk te ontzorgen.