Intensievere samenwerking Commissie Mijnbouwschade en Instituut Mijnbouwschade Groningen

Alle besluiten van het IMG in een zoutwinningsgebied worden vanaf 1 januari 2023 warm overgedragen als er sprake is van restschade. Dit hebben de landelijke Commissie Mijnbouwschade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) afgesproken. De organisaties intensiveren hiermee hun samenwerking.

Als na onderzoek door het IMG blijkt dat er sprake is van restschade (wat betekent dat de schade niet of niet geheel door het IMG wordt vergoed), dan wordt de aanvraag met instemming van de schademelder automatisch doorgegeven aan de Commissie Mijnbouwschade. Hierdoor worden de effecten van alle soorten mijnbouw bij een aanvraag voor schadevergoeding onderzocht.

Gas versus zout

Zodra een schade in zoutwinningsgebied gemeld wordt, beoordeelt het IMG of er verband bestaat met mijnbouwactiviteiten als gevolg van gaswinning in het Groningenveld of gasopslag Norg. Is dat niet het geval, dan draagt het IMG met instemming van de aanvrager de aanvraag over aan de landelijke Commissie Mijnbouwschade voor vervolgonderzoek, of de schade is veroorzaakt door zoutwinning en/of door kleine gasvelden. Na afronding van het vervolgonderzoek, informeert de commissie de schademelder over de resultaten van het onderzoek.

Verstrikt

In gebieden waar zowel gas- als zoutwinning plaatsvindt, zogenoemde gestapelde mijnbouw, is het voor inwoners vaak niet duidelijk bij welke organisatie zij schade kunnen melden. Mensen raakten onnodig verstrikt in de taken die tussen het IMG en de Commissie Mijnbouwschade zijn verdeeld. Die situatie is vanaf 1 januari 2023 voorbij.  

In een brief aan staatssecretaris Vijlbrief kondigden de organisaties nog voor de jaarwisseling deze aangepaste werkwijze aan, met als doel om de inwoners met schade in het zoutwinningsgebied in Groningen zoveel mogelijk te ontzorgen.