De effecten van diepe bodemdaling door olie- en gaswinning

Gas- en oliewinning vindt vaak plaats op een diepte tussen de 2 en 3 kilometer. Gas- en olie wordt gewonnen uit poreuze gesteentelagen. Door jarenlange winning zakken deze gesteentelagen in. De grondlagen boven deze gesteentelagen zakken ook mee. Het aardoppervlak zakt hierdoor uiteindelijk ook. Dit wordt diepe bodemdaling genoemd.

Meer weten?

Bodemdaling: de effecten van diepe bodemdaling door olie- en gaswinning