De Commissie Mijnbouwschade in gesprek

De afgelopen maand hebben we goede gesprekken gevoerd met verschillende partijen. We gingen in gesprek met gemeenten, waterschappen en mijnbouwbedrijven. Waarom doen we dit? Om te weten wat er leeft, waar we kunnen ontzorgen en om beter te helpen bij het afhandelen van schade als gevolg van olie-, gas- en zoutwinning. Met onderstaande partijen hebben we gesproken.

Burgerbeweging Kleine Velden

We hebben een fijne en goede kennismaking gehad met de Burgerbeweging Kleine Velden. Er is besproken wat de werkwijze is van de Commissie Mijnbouwschade en wat de zorgen zijn bij de Burgerbeweging Kleine Velden. Er is van beide kanten de wens om elkaar goed te informeren, zodat we mensen goed kunnen ontzorgen bij de afhandeling van de schademeldingen.
 

Mijnbouwbedrijven

Per 1 november 2021 is het zoutprotocol in werking getreden. Hiermee kan schade aan woningen of gebouwen als gevolg van zoutwinning gemeld worden bij de Commissie Mijnbouwschade. Hiervoor zijn we in gesprek geweest met de zoutbedrijven Nedmag, Nobian en Frisia. Tijdens dit gesprek hebben we een toelichting gegeven op de de werkwijze van schadeafhandeling.  Zo ontzorgen we ook de burgers die schade hebben door zoutwinning.

Gemeente Veendam

De werkgebieden van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Commissie Mijnbouwschade overlappen in sommige gemeenten. Daarom pakken we werkbezoeken aan deze gemeenten gezamenlijk op. Deze maand waren we op werkbezoek bij de gemeente Veendam. Het volgende werkbezoek is aan de gemeente Pekela.  Er volgen nog meerdere werkbezoeken  met de overlappende gemeentes. 

Mijnraad

We hebben kennisgemaakt met de Mijnraad en onze werkwijze toegelicht. Daarnaast hebben we een presentatie bijgewoond. In die presentatie gaf de Mijnraad inzicht over de invulling van de zorgplicht bij mijnbouwactiviteiten. Het was een goed en breed overleg, verschillende partijen  vanuit onder andere ministeries, gemeenten, provincies, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en bedrijven waren hierbij aanwezig. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Met het SodM hebben we een kennismaking gehad. Hier hebben we het rapport  van sodM over de voormalige steenkoolwinning besproken. Dit rapport brengt de lange termijn effecten in kaart en laat zien hoe belangrijk het is om nazorg bij mijnbouw goed te organiseren. 

Waterschappen

We hebben gesproken met het Waterschap Hunze en Aa’s. Ook hier hebben we onze procedures en werkwijze toegelicht. We hebben gesproken over de peilaanpassingen in relatie met schade door mijnbouwactiviteiten. De komende tijd zullen we ook met andere waterschappen kennis maken. We hebben bezoeken gepland aan het Wetterskip Fryslân, het Waterschap Noorderzijlvest, het Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Tevreden

We zijn erg tevreden met de gesprekken die we gevoerd hebben en kijken uit naar de gesprekken die nog komen. Zo leggen we een basis voor goede samenwerkingen in de toekomst. We willen de schademelder ontzorgen en zorgen voor een goede afhandeling van de schademeldingen, waarbij we deskundig en zorgvuldig de schades onderzoeken. Is de schade niet te herleiden naar mijnbouw? Dan geven we advies over mogelijke andere oorzaken van de schade.  

Wilt u schade melden?

Ga dan eerst naar de postcodechecker. Check voordat u een schademelding indient bij welk schadeloket u moet zijn. Door schade direct bij het juiste loket te melden voorkomt u vertraging en gaat de behandeling van uw schade sneller. 
 

Meer weten?