Externe deskundige Taouach over de schadeopname

Hicham Taouach zorgt namens de Commissie Mijnbouwschade voor een onafhankelijke schadeopname. Hij heeft als externe deskundige geen enkel belang bij de uitkomst. Zo is en blijft zijn werk onafhankelijk en onpartijdig.

Met zijn onderzoek kan de Commissie Mijnbouwschade een goed advies geven over de oorzaak van de schade.

Huisbezoek

©Rijksoverheid
Externe deskundige Hicham Taouach bekijkt een bouwtekening.

Het werk van Taouach begint wanneer de Commissie Mijnbouwschade besluit een externe deskundige in te schakelen. Dit gebeurt wanneer de commissie een schademelding behandelt en een schadeopname noodzakelijk is voor haar advies.

"Samen met de zaakbegeleider van de Commissie Mijnbouwschade ga ik naar de woning van de schademelder en voer ik een kort introductiegesprek. Daarna maak ik met de bewoners en de zaakgebeleider een rondgang in en om het gebouw. Daarbij noteer ik alle informatie over zichtbare schades die we tegenkomen en fotografeer ik deze schades."

De externe deskundige over de schadeopname

Wilt u verder lezen over de aanpak van de externe deskundige? Lees dan het hele verhaal van Taouach.