Schademeldingen uit verschillende regio’s met kleine gasvelden

In Nederland gebeurt mijnbouw vooral in kleine velden, verspreid over het hele land. De Commissie Mijnbouwschade behandelt schade die hierdoor kan ontstaan. Tot nu toe behandelen we 12 schademeldingen.

De meldingen die we in behandeling hebben, komen onder andere uit Zuid-Holland en Friesland. Ook komt een aantal meldingen uit delen van Groningen en Drenthe die buiten het effectgebied van het Groningenveld vallen. Een effectgebied is een gebied waar mijnbouw effect kan hebben op de omgeving, zoals schade aan gebouwen.

Kleine gas- en olievelden

We bekijken bij iedere schademelding de effectgebieden van gas- en oliewinningsgebieden. Zo zien we of de schade kan komen door mijnbouw in kleine gas- en olievelden. Een externe deskundige zal de 12 schademeldingen onderzoeken. Zo bepaalt hij wat de oorzaak van de schade is. Gaat het om schade door mijnbouw? Dan beoordelen we hoe groot de schade is.

Advies over juiste loket

Soms liggen de effectgebieden van het Groningenveld en kleine gas- en olievelden dicht bij elkaar. Wij geven daarom ook advies over waar u de schade het beste kunt melden. We sturen schademeldingen die voor het IMG zijn door, maar dit vertraagt het behandelproces. Kijk goed of u uw schade bij het juiste loket meldt. Hierdoor wordt uw schade eerder behandeld.

Meer weten?

Wilt u weten bij welk loket u het beste uw schade kunt melden? Meer informatie vindt u op Waar schade melden.

Beeld: ©Rijksoverheid / Rob Poelenjee