Eerste schademeldingen in behandeling

Sinds de start van de Commissie Mijnbouwschade op 1 juli zijn er 32 schademeldingen gedaan. Daarnaast hebben 10 mensen advies gevraagd aan de Commissie.

Mensen verder helpen

Voorzitter Rian Vogels is blij dat mensen met schade aan hun gebouw nu terecht kunnen bij Commissie Mijnbouwschade. "Het is goed dat de Commissie er is. Gelukkig weten de mensen ons nu al te vinden. Wij helpen iedereen echt verder," vertelt ze. De Commissie behandelt binnenkort dan ook de eerste schademeldingen.

Schademeldingen

Van het aantal schademeldingen behandelt de Commissie Mijnbouwschade er in ieder geval 7. Voor deze schademeldingen wijst de Commissie een externe deskundige aan. 2 schademeldingen zijn ingetrokken.

Bij de andere meldingen helpt de Commissie schademelders de goede route te volgen. Zo zijn 9 aangegeven schades doorgestuurd naar het goede loket. De meeste doorgestuurde schademeldingen komen terecht bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Bij 2 schademeldingen bleek dat er geen mijnbouwactiviteit was in de buurt van het schadeadres. Dit betekent dat de schade niet door mijnbouw komt. In die gevallen kan Commissie Mijnbouwschade de melding niet behandelen.

Van de laatste binnengekomen 12 meldingen beoordeelt de Commissie of ze deze gaat behandelen. Waarschijnlijk zal ook hiervan weer een groot deel worden doorgestuurd naar het IMG. Dit komt omdat de schadeadressen binnen het werkgebied van het IMG liggen.

Advies over schade melden

Sinds 1 juli hebben 10 mensen advies gevraagd aan Commissie Mijnbouwschade. Mensen die niet weten waar ze hun schade het beste kunnen melden, kunnen contact opnemen met de Commissie. Zij bekijkt samen met de vragensteller of en waar ze de schade het beste kunnen melden.

Over de Commissie Mijnbouwschade

De Commissie behandelt schades die kunnen komen door de winning of opslag van gas of olie. Later zal de Commissie ook schade door zoutwinning, aardwarmte en de voormalige steenkoolwinning gaan behandelen. Voor schade door het Groningenveld is een ander meldpunt: Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De Commissie Mijnbouwschade laat onderzoek doen naar de schade en adviseert over een schadevergoeding. De gaswinningsbedrijven volgen het advies. Komt schade door andere mijnbouw dan de winning of opslag van gas of olie? Dan verwijst de Commissie Mijnbouwschade door naar het goede meldpunt.

Meer weten?

Wilt u informatie over het proces van uw schademelding? Lees meer op Schadeafhandeling in 10 stappen.

©Rijksoverheid