Technisch rapport KNMI: Advice on the computation of peakground-velocity confidence regions for events in gas fields other than the Groningen gas field

Behandelen wij een schademelding? Dan bekijken we voor ons advies of trillingen door aardbevingen mijnbouwschade op een adres kunnen hebben veroorzaakt. Hiervoor gebruiken we modellen die zijn gemaakt door het KNMI. Deze modellen laten de sterkte zien van deze trillingen. 

De modellen vindt u in dit technisch rapport.