Publicatie Staatscourant. Wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade

In dit besluit staan de wijzigingen van het instellingenbesluit ten behoeve van uitbreiding met schade door bodembeweging als gevolg van zoutwinning.