Overeenkomst Landelijke behandeling mijnbouwschade kleine velden

De overeenkomst tussen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de bedrijven die gas of olie winnen of opslaan. Deze overeenkomst gaat over de schadeafhandeling in kleine velden.