Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert mijnbouwbedrijven bij het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor eerder een vergunning is gegeven. Ook adviseert SodM de minister gevraagd en ongevraagd over vergunningen.