Protocol schadeafhandeling

Het protocol kleine velden is een bijlage van het instellingsbesluit. Hierin staat hoe wij meldingen van schade door mijnbouw behandelen. Dit protocol gaat alleen over de behandeling van schade door olie- en gaswinning uit of olie- en gasopslag in kleine velden.