Peilwaterveranderingen

Waterschappen zorgen ervoor dat het grondwater op peil blijft. En ze zorgen dat landbouwgrond niet onder water komt te staan.

De algemene regel is dat u hiervoor geen schadevergoeding krijgt. Hierop zijn soms uitzonderingen. Die verschillen per waterschap. Wilt u weten wat deze uitzonderingen zijn? Neem dan contact op met uw waterschap. Op de website van Waterschappen vindt u het waterschap in uw postcodegebied.

In de kuststreken komt soms ook verzilting voor. Hierdoor kan landbouwschade ontstaan. Op de website van Digitaleetalages vindt u een kaart van verziltingsgebieden in Nederland.