Peilwaterveranderingen

Waterschappen zorgen ervoor dat het grondwater op peil blijft. En ze zorgen dat landbouwgrond niet onder water komt te staan.

geen schadevergoeding krijgt. Hierop zijn soms uitzonderingen. Die verschillen per waterschap. Wilt u weten wat deze uitzonderingen zijn? Neem dan contact op met uw waterschap. Op de website van Waterschappen vindt u het waterschap in uw postcodegebied.

In de kuststreken komt soms ook verzilting voor. Hierdoor kan landbouwschade ontstaan. Op de website van Digitaleetalages vindt u een kaart van verziltingsgebieden in Nederland.