Oorzaken van schade aan gebouwen

Schade aan gebouwen kan komen door mijnbouw. Wij bekijken dan ook elke schademelding met veel aandacht en detail. We spannen ons in om te ontdekken of schade komt door mijnbouw. Bij twijfel of onvoldoende informatie zetten we ook een extern onderzoeksbureau in.