Mijnbouwbedrijf

Een bedrijf dat delfstoffen of aardwarmte wint.