Mijnbouw

Bij het woord mijnbouw denken de meeste mensen aan steenkoolwinning. Dit gebeurde vroeger in de mijnen in Limburg. Nu bestaat mijnbouw vooral uit de winning van aardgas, aardolie en zout. Ook winning van aardwarmte (geothermie) en opslag van stoffen in diepe aardlagen vallen onder mijnbouw.

Op deze interactieve kaart ziet u de gebieden met mijnbouw in Nederland.