Funderingsschade

Een groot aantal woningen in Nederland heeft een groter risico op funderingsschade. Vooral woningen met houten of ondiepe funderingen (op staal). Door een laag grondwaterpeil kunnen funderingen minder dragen. 

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is het loket voor vragen over problemen met de fundering. De Belangenvereniging Funderingsgedupeerden Nederland (BFN) is een vereniging voor mensen die getroffen zijn door funderingsproblemen.