Commissie Bodemdaling

De Commissie Bodemdaling is in 1984 opgericht. De commissie bepaalt wat er moet gebeuren om schade door bodemdaling door gaswinning te voorkomen. Ook bekijken ze wat er nodig is om deze schade te beperken en te herstellen. Als het nodig is om de schade te vergoeden, kijken zij ook wat de kosten zijn.