Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF)

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) beoordeelt of schades door bodemdaling in Friesland komen door aardgaswinning. Als de Commissie positief oordeelt, vergoedt het gaswinningsbedrijf de schade. Deze commissie is niet voor particulieren of micro-ondernemingen, maar voor bedrijven en alle andere rechtspersonen.