Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF)

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) beoordeelt of schades door bodemdaling in Friesland komen door aardgaswinning. Als de Commissie positief oordeelt, vergoedt het gaswinningsbedrijf de schade. Bij CBAF kunnen particulieren, ondernemers en andere rechtspersonen hun schadeverzoek doen.