Bodemstijging

De bodem in het westen en het noorden van Nederland daalt. Maar de bodem in het oosten en zuidoosten van ons land stijgt een beetje.

De bodemstijging in Zuid-Limburg komt bijvoorbeeld door het stoppen van de pompen die mijnwater afvoerden uit de oude kolenmijnschachten.

De provincie Limburg heeft een informatiepunt opgezet voor de gevolgen van de voormalige steenkoolwinning: Infopunt Mijnbouw. Voor ernstige mijnwaterschade in Zuid-Limburg neemt u contact op met Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg.