Benoeming nieuwe voorzitter landelijke Commissie Mijnbouwschade

Remmert Sluijter is benoemd tot nieuwe voorzitter van de landelijke Commissie Mijnbouwschade. De aanstelling is voor een periode van vier jaar en gaat in met terugwerkende kracht per 1 november 2023. Leden van de commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat en worden benoemd op basis van hun deskundigheid en adviseren onafhankelijk.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid
Remmert Sluijter, de nieuwe voorzitter van de Commissie Mijnbouwschade.

Remmert Sluijter is sinds 1991 advocaat en gespecialiseerd in vastgoed- en bouwrecht. Hij begon bij Houthoff in Amsterdam en is sinds 1999 verbonden aan Pot Jonker Advocaten, waar hij in 2001 partner is geworden. Al meer dan 25 jaren staat Sluijter aannemers en opdrachtgevers bij in procedures over complexe infrastructurele en andere bouwprojecten. Daarbinnen heeft hij met name veel kennis en ervaring binnen de utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw en wind- en zonneparken. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op het voorkomen van dergelijke procedures in de bouw, door middel van bemiddeling, projectcoaching en mediation. Ook is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag. 

Remmert Sluijter: “Ik opereer graag op het snijvlak van bouwrecht en techniek. In de Commissie Mijnbouwschade komen beide werelden samen. Techniek heeft altijd mijn interesse gehad. Ook mijn ervaring op gebied van mediation zet ik graag in. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn kennis en ervaring bij te dragen aan de maatschappelijke opgave waar de commissie voor staat.”

Over Commissie Mijnbouwschade

De Commissie Mijnbouwschade is het landelijke loket voor mijnbouwschade. Sinds 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich melden bij de Landelijke Commissie Mijnbouwschade melden. Het gaat om schades als gevolg van olie- en gasvelden en zoutwinning in heel Nederland, uitgezonderd het Groningenveld en gasopslag Norg.

Voorheen moesten particulieren of micro-ondernemers zelf bij de mijnbouwonderneming laten weten dat zij schade hadden. mijnbouwonderneming moet het advies volgen en de schade aan vergoeden.

De commissie ontzorgt schademelders door het doen van onderzoek en het geven van onafhankelijk en deskundig advies. De mijnbouwonderneming moet dit advies volgen en de schade aan de schademelder vergoeden. De commissie bestaat verder uit Margriet Drijver, Siefko Slob en Piet van Staalduinen.