Commissie Mijnbouwschade: In 2022 geen schade aan panden buiten Groningenveld

De Commissie Mijnbouwschade handelt schade aan gebouwen af als gevolg van mijnbouwactiviteiten, zoals winning uit olie- en gasvelden (buiten het Groningenveld) en zoutwinning in heel Nederland. Dat doet zij naar aanleiding van individuele schademeldingen of in geval van calamiteiten, zoals bevingen, waarbij zich plaatselijk meer meldingen kunnen voordoen. In haar werkgebied heeft de commissie in 2022 als gevolg van mijnbouwactiviteiten geen schade gevonden bij de onderzochte woningen en bedrijfspanden. In 2022 kreeg de commissie 176 meldingen binnen van gebouweigenaren die vermoedden schade te hebben als gevolg van mijnbouwactiviteiten. In de onderzochte zaken bleek dit niet het geval. Dit staat in het Jaarverslag 2022 dat zij vandaag publiceerde.

Tijdens de aanpak van de aardbevingenproblematiek in Groningen vond de Tweede Kamer het belangrijk om ook buiten het effectgebied van het Groningenveld een gelijk speelveld te creëren en mensen met mogelijke mijnbouwschade aan hun gebouwen bij te staan. Daarom is in 2020 de Commissie Mijnbouwschade opgericht. Deze doet onafhankelijk onderzoek bij particulieren en kleine bedrijven en beoordeelt de schade vanuit eigen deskundigheid. Bij dit onderzoek wordt de invloed van bevingen en diepe bodemdaling door mijnbouw bekeken. Mijnbouwbedrijven zijn verplicht om het advies op te volgen en de door de commissie vastgestelde schadevergoedingen te betalen.

Overzicht schademeldingen

De 176 ontvangen schademeldingen in 2022 kwamen vrijwel allemaal uit Noord-Nederland. De commissie heeft 65 schademeldingen in behandeling genomen. In totaal zijn 28 schademeldingen niet in behandeling genomen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Vijf schademeldingen zijn door de schademelder zelf ingetrokken en 13 nog in behandeling. Ook zijn 65 schademeldingen doorverwezen naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen, die binnen het Groningenveld actief is. In 2022 hebben zich geen sterke bevingen voorgedaan in kleine olie- of gasvelden.

De commissie heeft geconstateerd dat de onderzochte schadegevallen andere oorzaken hebben dan mijnbouwactiviteiten. In veel gevallen zijn de oorzaken gelegen in het gebouw zelf, bijvoorbeeld door geleidelijke bodemdaling. De commissie geeft op deze website uitleg over andere oorzaken.

Missie

“Weten wat er met je huis aan de hand is. Dat is de belangrijkste missie in ons nu bijna driejarig bestaan”, aldus commissievoorzitter Rian Vogels in het Jaarverslag. “Het afgelopen jaar zijn we nog meer gaan samenwerken, signaleren en ontzorgen, zodat we schademeldingen goed kunnen afhandelen en de schademelder zo volledig mogelijk kunnen informeren over van er met het gebouw aan de hand is, ook wanneer de oorzaak niet mijnbouw gerelateerd is.”

Lees hier het Jaarverslag 2022 van de Commissie Mijnbouwschade.