Commissie Mijnbouwschade maakt kennis met belangengroepen zoutwinning

De Commissie Mijnbouwschade heeft dinsdag 8 november 2022 tijdens een informele bijeenkomst in Wolvega kennisgemaakt met burgerbewegingen, actiegroepen en andere belanghebbenden over zoutwinning in hun regio. De commissie is sinds een jaar bevoegd om ook schademeldingen door zoutwinning te behandelen.

De bijeenkomst

De commissie had alle belangengroepen uitgenodigd voor de bijeenkomst. Zo’n 20 leden van diverse organisaties waren aanwezig om in gesprek te gaan. Zoutwinning vindt plaats in Noordwest-Friesland, Oost-Groningen en Twente. Diverse burgers claimen dat ze schade hebben aan hun woning als gevolg van deze mijnbouwactiviteiten.

De vier leden van de Commissie Mijnbouwschade waren aanwezig in Wolvega om in gesprek te gaan met de belangengroepen, hun persoonlijke verhalen en zorgen aan te horen, vragen te beantwoorden en toe te lichten hoe de commissie hen kan helpen.

Commissie Mijnbouwschade en zoutwinning

De Commissie Mijnbouwschade behandelt ieder verzoek van schade aan woningen als gevolg van olie- en gasvelden en zoutwinning in heel Nederland, uitgezonderd het Groningenveld. Op de website kunnen particulieren en kleine ondernemingen die schade hebben eenvoudig hun melding doorgeven. De onafhankelijke commissie doet per geval onderzoek en geeft advies over de oorzaak van de schade. Als de schade is veroorzaakt door zoutwinning, dan is het bewuste mijnbouwbedrijf verplicht de schade te vergoeden.

'Voor herhaling vatbaar'

Tijdens de bijeenkomst liepen de emoties af en toe hoog op. Veel bewoners zijn boos en wantrouwend over de manier waarop schade door mijnbouwactiviteiten in het verleden is afgehandeld. Voorzitter Rian Vogels van de Commissie Mijnbouwschade sprak de hoop uit dat de commissie hierin verandering kan brengen. Ze sprak van ‘een nuttige bijeenkomst, die veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de zorgen van bewoners en zeker voor herhaling vatbaar is’.