Jaarverslag 2021: schademelder centraal en samenwerken met andere organisaties

Het jaarverslag 2021 geeft een overzicht van onze werkzaamheden van het afgelopen jaar en inzicht in hoe onze adviezen tot stand komen. De Commissie Mijnbouwschade is er voor particulieren en micro-ondernemers die vermoeden dat ze schade hebben door mijnbouw. Naast schademeldingen met betrekking tot winning en opslag van gas en olie uit kleine velden handelen we inmiddels ook schademeldingen door zoutwinning af.  

De Commissie Mijnbouwschade is het landelijke loket voor mijnbouwschade. In 2021 lag het merendeel van de activiteiten van onze werkzaamheden veelal in de noordelijke provincies. Wij beseffen dat schade door mijnbouw hier grote invloed heeft op de bewoners. 

Schademelder centraal

We doen er dan ook alles aan om de schademelder aan het einde van het schadetraject duidelijkheid te geven over wat er met de woning aan de hand is. Een grondig onderzoek naar de oorzaak van de schade ligt hieraan ten grondslag. Is er geen verband tussen de schade en mijnbouw dan geven we aan waardoor de schade waarschijnlijk wel is veroorzaakt. 
Bij alle schademeldingen hebben wij de meest waarschijnlijke oorzaak van de schade aan de woning kunnen vaststellen. 

Voortzetten samenwerkingen

Wij hechten veel waarde aan het versterken van de samenwerking met andere organisaties. Dit doen we om elkaars werkveld goed te begrijpen en de schademelders zo goed mogelijk te adviseren bij schadeafhandelingen. Naast kennismakingen met gemeenten en waterschappen en andere organisaties, hebben wij het afgelopen jaar ook kennis gemaakt met belangengroepen. In 2021 zijn wij onder andere in gesprek geweest met vertegenwoordigers van overkoepelende belangenorganisaties, omwonenden van diverse mijnbouwlocaties en Burgerbeweging Kleine Velden. In 2022 zetten wij de samenwerking van de bestaande relaties voort en breiden we ons werkveld uit met nieuwe relaties. 

Met de opgedane ervaringen in het tweede jaar van de Commissie Mijnbouwschade bouwen wij verder in 2022. Dit doen wij volgens onze kernwaarden: onafhankelijk, deskundig, transparant en laagdrempelig. Hierbij staat altijd de schademelder centraal.