Overeenkomst met IMG voor goede schadebehandeling

Op 7 juli 2021 hebben wij onze samenwerking met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld het overdragen van schademeldingen. Door deze overeenkomst kunnen wij schademelders snel en goed helpen. 

Bestuursvoorzitter Bas Kortmann ondertekende de overeenkomst namens het IMG. Voorzitter Rian Vogels deed dit namens de Commissie Mijnbouwschade.

Waarom deze overeenkomst?

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid
Bas Kortmann en Rian Vogels tekenden op 7 juli 2021 de overeenkomst.

Wij behandelen schade door kleine gas- en olievelden. Het IMG behandelt schade uit grote gasvelden: het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Soms overlappen deze gebieden met de gebieden waar kleine velden liggen. Daarom is het belangrijk om af te stemmen welke partij welke schade gaat behandelen. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig. 

Met deze overeenkomst kunnen we u als schademelder snel en goed helpen. Zo legden we vast dat we meldingen goed overdragen als een melding bij het IMG hoort. We hoeven hiervoor niet eerst de overdracht af te stemmen met het IMG. Zo komt uw schademelding sneller bij het goede loket terecht.
 

"Het is voor mensen belangrijk dat schade voortvarend wordt afgehandeld. Ik ben dan ook blij met de afspraken die we hebben gemaakt met het IMG, want die helpen daarbij." 

Voorzitter Rian Vogels over de overeenkomst

Gemaakte afspraken

In de overeenkomst staat ook wat we doen als onze gebieden overlappen. En hoe we kennis en tools met elkaar delen. Het IMG en wij gebruiken bijvoorbeeld hetzelfde systeem  om overlap te kunnen vaststellen. Ook delen we dezelfde tool en wiskundige aanpak om de trillingen van bevingen te meten. Hierdoor kunnen we u als schademelder sneller verder helpen.